Marksistowskie korzenie syntetycznej teorii ewolucji

Ponieważ nie da się teoretycznie udowodnić, że Teoria Ewolucji – O powstawaniu Gatunków wynika z powszechnie znanych naturalnych praw. Nieznane też są obserwowalne przykłady ponad gatunkowej zmienności, jak przykładowo pojawienia się nowych gatunków wykazujących nowe selekcyjnie rozwijane lub redukowane cechy anatomiczne. Czy też nieznane jest pojawienie się nowych gatunków charakteryzujących się nowymi wielo allelicznymi cechami jakościowymi. Dlatego ewolucjoniści opierając się chyba tylko na dogmatycznym filozoficznym pierwszym Marksistowskim Prawie Dialektyki – prawie przemiany ilości w jakość twierdzą, że Ewolucja to – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń….w którym… po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach. Czyli duża ilość drobnych mikroewolucyjnych zmian zgodnie z pierwszym marksistowskim prawem dialektyki, prowadzi do ponad gatunkowych zmian jakościowych.
I w ten sposób dzięki dogmatycznemu filozoficznemu dialektycznemu prawu K. Marksa ewolucjoniści mogą przynajmniej filozoficznie domniemywać słuszności swoich ewolucyjnych teorii; abiogenezy, filogenezy, antropogenezy oraz S.TE.
Wg Wikipedii – hasła – Materializm dialektyczny -
Dialektyka materialistyczna – jest:
Istotną cechą odróżniającą marksizm od innych rodzajów materializmu, jest przyjęcie, że jedną z niezbywalnych cech materii jest jej charakter dialektyczny. Oznacza to, że oprócz podlegania prawom fizyki i innych nauk przyrodniczych, są jej na stałe przypisane ogólne prawa przemian, pierwotniejsze od praw fizyki, do których można dojść jedynie na drodze filozoficznych analiz.
Pomysł takich ogólnych praw dialektyki rządzących wszystkimi przemianami pochodził oryginalnie od Hegla. Dialektyka Hegla była jednak dialektyką idei, a nie materii. Marks zaadaptował ten sposób myślenia do materializmu.
W ujęciu Marksa dwoma najbardziej podstawowymi prawami rządzącymi materią są:
• prawo przemiany ilości w jakość – polegające na tym, że poszczególne drobne przemiany materii sumują się, aby w pewnym momencie osiągnąć punkt krytyczny, na którego skutek powstaje zupełnie nowa jakość,
• prawo stałego ścierania się przeciwieństw – polegające na tym, że różne jakości materialne są ze sobą w stanie ciągłego antagonizmu. Ścierają się one nieprzerwanie, generując ciąg drobnych przemian, które w końcu prowadzą do nowej jakości, zgodnie z pierwszym prawem.
Te dwa prawa powodują, że materia jest w ciągłym ruchu. Według Marksa, wszystkie przemiany fizyczne, biologiczne, psychologiczne, a w końcu społeczne i ekonomiczne, dają się sprowadzić do tych dwóch elementarnych praw dialektyki.
Więc jak z tego widać choć komuna już dawno temu upadła, to nie wszyscy zdołali się wyzwolić z pęt marksistowskich zasad. I dalej hołubią je w swoich pseudonaukowych teoriach.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Blogger.com
  • Wykop
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>