Wyjaśnienie

Z obserwacji dokonywanych przez człowieka znane są tylko przykłady mikroewolucyjnych wewnątrz gatunkowych przystosowań adaptacyjnych, lub wewnątrzgatunkowej selekcyjnej zmienności zwierząt i roślin, którymi to cechami Pan Bóg obdarzył wszystkie gatunki istot żywych przy stworzeniu. Niestety jak dotychczas nie są znane obserwowalne przez człowieka przykłady odmiennej jakościowo ponad gatunkowej zmienności, przede wszystkim samoistnego pojawienia się nowego rodzaju organów anatomicznych, świadczące o możliwości samoistnego wyewoluowania nowych gatunków. Z czego jednoznacznie wynika, że z braku ewidentnych bezpośrednich dowodów, Teoria Ewolucji w zakresie O Powstawaniu Gatunków jest tylko dogmatem opartym na spekulacyjnych domniemaniach ewolucjonistów.

Zarówno w przypadku ewaluacji pierwszych replikatorów i rozwoju prymitywnych jeszcze genomów protokomórkowych, jak i w przypadku ewaluacji nowych genów w zakresie ponad gatunkowej zmienności, że względu na nieznaną docelową strukturę sekwencyjną tych biopolimerów, a także braku selekcyjnego kumulatywnego działania doboru naturalnego [spowodowanego brakiem monotonicznej zmienności użyteczności ewoluujących nowych cech] , o wiele liczniejsze mutacje szkodliwe, będą niszczyć mutacje docelowo korzystne. Ponadto wszystkie przebiegające przypadkowo w warunkach naturalnych procesy fizykochemiczne, zgodnie z II Zasadą Termodynamiki będą zdążać zawsze w kierunku najbardziej prawdopodobnych termodynamicznych stanów równowagowych odniesionych do warunków ich mikro otoczenia ewoluujących replikatorów lub genów. Z tego względu w warunkach naturalnych niemożliwa jest wielokierunkowa zmienność sekwencji biopolimerów, jako podstawowy warunek możliwości samoistnej nie przewidywalnej kierunkowo ewolucyjnej zmienności, zarówno w przypadku domniemanej możliwości samoistnego powstania życia, jak też w przypadkach domniemane-go dalszego jego samoistnego rozwoju do tak licznych różnorodnych form, funkcjonujących w stanach fizykochemicznych dalekich od stanów równowagowych. Stąd też niemożliwy jest przebieg procesów ewolucyjnych umożliwiających samoistne powstanie oraz rozwój życia na Ziemi do tak wielu różnorodnych form. I dlatego w odniesieniu do przypadku celowego ukierunkowania przez Pana Boga przebiegu procesów fizykochemicznych zachodzących w przyrodzie, w Boskim planie stworzenia, umożliwiającym powstanie i rozwoju życia na Ziemi, zupełnie bezpodstawne jest twierdzenie, że Pan Bóg posłużył się procesem ewolucji jako narzędziem stworzenia i rozwoju życia.

Domniemaną przez ewolucjonistów słuszność darwinowskiej Teorii Ewolucji – O Pochodzeniu Gatunków, można spekulacyjnie udowadniać tylko wtedy, jeśli nie zostanie jednoznacznie zdefiniowane pojęcie gatunku. Dlatego od 150 lat pojęcie gatunku nie zostało przez ewolucjonistów nigdy sprecyzowane jednoznacznie dla całego świata zwierząt i roślin.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Blogger.com
  • Wykop

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>