Bóg stworzył świat w 6 dni ?

Jednym z argumentów służących do uwiarygodnienia hipotez abiogenezy oraz teorii filogenezy i antropogenezy, jest deprecjonowanie i ośmieszenie opisu biblijnego stworzenia świata i życia na ziemi, jako ich zdaniem niezgodnego z naukową prawdą.

Zapis biblijny nie precyzuje, że te 6 pierwszych dni, które należy nazywać dniami stworzenia, odnoszą się do współczesnych człowiekowi dni ziemskich. Jest tak przede wszystkim dlatego, że w początkowym etapie Pierwszego Dnia Stworzenia, jak podaje zapis biblijny „…ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód…” A zatem od samego początku stworzenia Ziemi nie dało się w sposób jednoznacznie określić ziemskiego dnia jako interwału czasu pomiędzy kolejnymi wschodami słońca, ponieważ na powierzchni Ziemi cały czas panowała ciemność.

I tu należałoby przypomnieć, że jeden dzień określa czas pełnego obrotu danego ciała niebieskiego wokół własnej osi, – czyli tak zwany gwiazdowy okres obrotu. Przy czym okresy te mogą mieć bardzo różne wartości dla różnych ciał niebieskich. I tak np. Merkury wykazuje gwiazdowy okres obrotu 58,7 dni ziemskich, Słońce 25,38 dni ziemskich, Wenus 243 dni ziemskich.

Można więc przypuszczać, że jeden dzień stworzenia, może odpowiadać gwiazdowemu okresowi obrotu wokół własnej osi niewidocznego bo utworzonego z Ciemnej Materii, Jądra Całego Wszechświata. czyli około 13.75 / 6 = 2.29 Miliarda lat

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Blogger.com
  • Wykop
Posted in Bez kategorii | Leave a comment

II Zasada Termodynamiki jest słuszna i dla układów otwartych

Wszystkie naturalne prawa z zasady obowiązują zawsze i wszędzie, zarówno w strukturach materii nieożywionej jak i we wszystkich strukturach żywych organizmów. Niestety, mimo tego narósł cały szereg nieporozumień wokół zasadności negacji przez niektórych ewolucjonistów, uprawnionego naukowo stosowania II Zasady Termodynamiki do analizy wszystkich procesów chemicznych zachodzących zarówno w trakcie abiogenezy jak i w przypadkach replikacji DNA we wszystkich żywych organizmach. Powód jest prosty. II ZT neguje możliwość samoistnego wyewoluowania uporządkowanych homochiralnych struktur umożliwiających syntezę i funkcjonowanie wszystkich żywych organizmów. Dlatego zwolennicy ewolucjonizmu, tylko w oparciu o nieuzasadnione dogmatyczne domniemanie z przekonaniem twierdzą, że II ZT nie znajduje tu zastosowania, ponieważ struktury te są otwartymi układami termodynamicznymi wymieniającymi energię i masę z otoczeniem. Według ich błędnego zdania, II ZT odnosi się tylko do układów zamkniętych to znaczy nie wymieniających ani energii ani masy z otoczeniem. Niestety ten błędny argument, musi wynikać z ograniczonego poziomu wiedzy biologów ewolucyjnych z zakresu termodynamiki, nabytej jedynie na lekcjach fizyki na poziomie szkoły średniej. Ponieważ na fizyce w szkole średniej rzeczywiście omawiana jest II ZT i opisujące ją równanie, tylko w odniesieniu do szczególnych przypadków układów termodynamicznych – tzn. tylko układów zamkniętych.
Natomiast ogólnie sformułowana II ZT „W przyrodzie możliwe są tylko takie zjawiska, dla których suma elementarnych przyrostów entropii wszystkich ciał biorących w nich udział jest większa od zera.” odnosi się i jest słuszna zarówno w przypadku układów zamkniętych jak i w przypadku układów otwartych.

Podziel się na:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Śledzik
  • Blogger.com
  • Wykop
Posted in Bez kategorii | Leave a comment